Вашата кошница е празна!
Bulgarian English

Общи условия

electrolight.bg е уебсайт собственост на ЕЛЕКТРО ЛАЙТ ЕООД

На сайта се предлагат марки и продукти, на които ЕЛЕКТРО ЛАЙТ ЕООД е директен вносител или поддистрибутор.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител работещ със сайта е обвързан с тези правила на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

electrolight.bg си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

За да поръчате продукти от сайта е необходимо да се регистрирате. electrolight.bg се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея. Виж подробно в защита на личните данни.
Потребителите се ангажират да предоставят коректни, точни и верни данни при създаване на личен или фирмен профил,защото тази информация касае попълването на важни оперативно-административни документи като фактури, гаранции, експидиторски формуляри и др. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
electrolight.bg си запазва правото да прекратява регистрация и ограничава достъп, комуникация и всякъкъв вид отношения със некорекни и злонамерени клиенти.Сайтът не осъществява регистрация на потребител под 18 години.
electrolight.bg си запазва правото и възможноста за актуализиране, уточняване или предоговаряне на цена, гаранция, доставка, замяна на даден продукт с друг и т.н. electrolight.bg не носи отговорност за неспазване на сроковете за доставка на продуктите, на който не е официален вносител или представител.Вие потребителите трябва да знаете че доставката на всеки един продукт от нас до вас минава през много фази и етапи като: приемане и обработване заявката Ви, изпращане запитване за наличност/работим с  различни производители или дистрибутори , всеки с различен подхот за работа/,връща ни се отговор за срока на изработка и доставка на избрания продукт, осъществяваме обратна връзка с вас и евентуално потвърждавате или капарирате заявката си/ при по-големи или специални поръчки/.След това ние потвърждаваме заявката на нашите партньори и доуточняваме всички детайли за изработка, транспорт, доставка....... и ако не ни попречи дедено събитие или непредвидено обстоятелство electrolight.bg ще финализира заявката в срок.
Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има кратко описание на продукта, основна техническа характеристика името на производителя, снимка и цена.

Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС .

След извършване на поръчката потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на electrolight.bg се свърже с него по  e-mail.

Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

Чрез натискане на бутона "ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА", потребителят извършва действие, което представлява доброволно волево решение, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и , съответно на electrolight.bg описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от electrolight.bg на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

Разходите за доставка се поемат от купувача.

electrolight.bg не се ангажира с конкретни цени на доставка.Те се определят изцяло от фирмата куриер и зависят от спецификите на стоката - тегло,чупливост , обем и др.

 electrolight.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия за срок от 24месеца.

В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от electrolight.bg , а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

Предоставената информация и снимков материал не са предмет на авторско право на electrolight.bg . Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП).

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и т.н. нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

ОТГОВОРНОСТИ

electrolight.bg не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

electrolight.bg не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията съдържащата се в него или други сайтове към които има препратки (хипервръзки)

electrolight.bg не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. electrolight.bg не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.electrolight.bg

 electrolight.bg не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или некорекно въведена информация поради небрежност или невнимание от страна на негови служители или други лица.

electrolight.bg не носи отговорност за промяна в тарифните планове на фирми доставчици.

electrolight.bg не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола и отговорноста на фирмата.

electrolight.bg се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа, професионалност и лоялност.

electrolight.bg не осъществява комуникация или търговски отношения с лица под 18 години.

Back to Top